Obowiązkowa dematerializacja akcji

W związku z nowelizacją ustawy Kodeks spółek handlowych od 1 stycznia 2021 r. wyeliminowana zostanie całkowicie papierowa forma dokumentów akcji. Z powyższym wiąże się dla spółek akcyjnych kilka obowiązków, a w szczególności:

  • Spółka winna wezwać akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępniać udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  • Pierwszego wezwania należy dokonać do dnia 30 czerwca 2020 r. Kolejne wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie.
  • Przed pierwszym wezwaniem należy również zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Zarówno uchybienie obowiązkowi dokonania wezwań, jak i niezwarcie stosownej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy sankcjonowane jest grzywnami w kwocie do 20.000 zł.

Podziel się z innymi:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email