Adam Soszyński

radca prawny
zamówienia publiczne / prawo i kontrakty budowlane

Adam Soszyński

radca prawny
zamówienia publiczne / prawo i kontrakty budowlane

Dyplomowany mediator, ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Politechnice Gdańskiej, a także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim prowadzone we współpracy z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

Specjalizuje się w problematyce prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa kontraktów przy realizacji inwestycji budowlanych z uwzględnieniem inwestycji realizowanych przez zamawiających publicznych, w tym inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W zakres specjalizacji wchodzi również obsługa prawna przetargów i kontraktów na dostawy oraz usługi w reżimie prawa zamówień publicznych.

Usługi świadczone są zarówno na rzecz inwestorów (w tym zamawiających publicznych,) jak i wykonawców.

Zajmuje się również doradztwem w zakresie prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców i podmiotów publicznych.

Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie i sądami arbitrażowymi.