Ewa Reńska-Pawlak

radca prawny
prawo własności intelektualnej / prawo procesowe

Ewa Reńska-Pawlak

radca prawny
prawo własności intelektualnej / prawo procesowe

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu własności intelektualnej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony przed nieuczciwą konkurencją na rynku, prawa autorskiego, a także podlegających komercjalizacji dóbr osobistych. Posiada doświadczenie w rejestracji znaków towarowych, w tym rejestracji przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Uczestniczy w sporządzeniu umów w obrocie handlowym i cywilnym oraz wspiera przedsiębiorców w realizowaniu bieżących procesów w działalności gospodarczej. Prowadziła postępowania związane z tworzeniem i przekształceniami Spółek. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi w sprawach gospodarczych oraz przed sądami administracyjnymi.