Katarzyna Renke

radca prawny
prawo administracyjne / obsługa podmiotów sektora publicznego

Katarzyna Renke

radca prawny
prawo administracyjne / obsługa podmiotów sektora publicznego

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora publicznego, w tym opiniowaniu umów z elementem publicznoprawnym. Jest radcą prawnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Posiada doświadczenie w doradztwie przy sprawowaniu kontroli i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw ich gospodarki finansowej, jak również zamówień publicznych.

 

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz kurs z zakresu rachunkowości budżetowej prowadzony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w szczególności w sprawach związanych ze stanowieniem prawa miejscowego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz postępowaniach z zakresu prawa podatkowego.