Inwestycje budowlane i zamówienia publiczne

Prawnicy kancelarii Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy Biuro w Gdyni świadczą kompleksową obsługę procesu przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych od pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przez realizację robót budowlanych, po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Nasi prawnicy zapewnią bezpieczeństwo kontraktowe i administracyjne zarówno inwestorom, jak i wykonawcom robót budowlanych, prowadząc w szczególności doradztwo w zakresie przygotowywania oraz modyfikowania umów o roboty budowlane zarówno na generalne wykonawstwo, jak i podwykonawstwo. Reprezentujemy Klientów w procesach sądowych związanych z realizacją ww. umów oraz prowadzimy windykację należności.

Oferujemy również obsługę procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych.

Obsługa prawna Zamawiającego obejmuje w szczególności: przygotowanie procedur udzielania zamówień publicznych dostosowanych do potrzeb Klienta, doradztwo przy wyborze odpowiedniego trybu postępowania i innych zagadnieniach z tym związanych, pełną pomoc prawną w toku realizacji postępowania przetargowego oraz realizacji umów zawartych w trybach przetargowych w tym na bazie FIDIC. Oferujemy pomoc w skutecznym przeprowadzeniu postępowań przetargowych, w przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pomoc w postępowaniach kontrolnych i aplikacyjnych, a także zastępstwo Zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie i sądami powszechnymi.

W ramach obsługi prawnej Wykonawcy podejmujemy wszelkie działania, mające na celu skuteczne złożenie oferty oraz uzyskanie kontraktów publicznych przez naszych Klientów. Nasi prawnicy, w oparciu o wieloletnie doświadczenie, dokonują analizy dokumentacji przetargowych, podejmują wszelkie niezbędne działania umożliwiające skuteczny udział naszych Klientów w postępowaniach przetargowych. Ponadto reprezentują ich przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem powszechnym w sporach, jakie mogą pojawić się w trakcie postępowań przetargowych i na etapie wykonania zawartych umów.