Procesy sądowe i arbitraż

Prawnicy Drzewiecki, Tomaszek & Wspólnicy – Biuro w Gdyni posiadają bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych i postępowań arbitrażowych obejmujące wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań. Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed organami władzy publicznej. Prowadzimy sprawy sądowe poczynając od postępowania przedprocesowego, przez mediacje, negocjacje, proces sądowy we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem najwyższym, kończąc na windykacji należności.

Naszym głównym celem jest zabezpieczenie interesów naszych Klientów w taki sposób, aby w możliwie najwyższym stopniu ograniczyć ilość postępowań sądowych poprzez wprowadzanie mechanizmów prawnych do czynności dokonywanych w toku bieżącej działalności gospodarczej, które będą ograniczać powstawanie sporów, zaś w przypadku ich zaistnienia umożliwią pozasądowe i polubowne rozstrzygnięcie.

Mamy świadomość, iż proces sądowy dla przedsiębiorcy może oznaczać, przede wszystkim zamrożenie kapitału na bliżej nieokreślony, zwykle wieloletni okres czasu, jak również konieczność poniesienia znacznych kosztów samego postępowania, a także niepewny wynik postępowania egzekucyjnego. Koncentrujemy się zatem, przede wszystkim, nad zaproponowaniem Państwu rozwiązań, które pozwolą na uniknięcie powyższych konsekwencji, a w przypadku, gdyby rozstrzygniecie sądowe okazałoby się koniecznością, proponujemy rozwiązania służące przyspieszeniu zakończenia sporu oraz zabezpieczenia majątku dłużnika celem przeprowadzenia skutecznej egzekucji.

Podejmujemy również działania prewencyjne ukierunkowane na zabezpieczenie interesów Klienta przed ewentualnym wyprowadzaniem majątku przez nierzetelnych kontrahentów, czy też stosowaniem przez nich nieuczciwych praktyk, mających na celu udaremnienie skutecznego dochodzenia należnych Klientowi roszczeń.