Filip Grądzki, LL.M.

adwokat
prawo procesowe / prawo kontraktów / obsługa korporacyjna

Filip Grądzki, LL.M.

adwokat
prawo procesowe / prawo kontraktów / obsługa korporacyjna

Ukończył podyplomowe studia w zakresie metodologii nauk prawnych i metod prawniczych, połączone z kierunkowym seminarium doktorskim z nauk prawnych oraz uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M.) z zakresu międzynarodowego prawa handlowego.

Egzamin adwokacki złożył, uzyskując najlepszy wynik spośród aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Przewodzi naszej praktyce prawa procesowego, reprezentuje Klientów zarówno polskich, jak i zagranicznych w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. W zakresie jego specjalizacji znajdują się również zagadnienia z obrębu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.

Zajmuje się również sprawami z zakresu doradztwa korporacyjnego oraz obsługi kontraktów handlowych i umów zawieranych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym i cywilnym.