Szersze horyzonty w sprawach własności intelektualnej

Wzrost znaczenia i zaciekawienia tematyką własności intelektualnej niewątpliwie jest efektem zmian w modelach biznesowych firm. Z drugiej strony nie może ujść naszej uwadze, że właśnie tę sferę zaczynamy traktować jako naszą własność, nasze święte prawo, w znacznej mierze niematerialne, ale tym bardziej w odczuciu społecznym wymagające ochrony.

To właśnie brak „namacalności” tego zjawiska sprawia, że niejednokrotnie nie dochodzimy swoich praw. Rosnąca świadomość konieczności zabezpieczenia interesów od dnia 1 lipca 2020 roku spotkała na swojej drodze zmiany w prawie (Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 z późn. zm.), które mają na celu ułatwić gromadzenie i przeprowadzanie dowodów naruszenia oraz jego skali, co niejednokrotnie zniechęcało przedsiębiorców do dalszego działania.

W cyklu 3 wpisów przedstawimy ujednolicone procedury i nowości, które mogą pomóc przedsiębiorcy, który w obawie przed tym, że nie jest w stanie wylegitymować się przed Sądem dowodami, mógłby zaniechać dochodzenia swoich praw.

Jednakże pamiętajmy o tym, że ocena zmian w prawie w odniesieniu do naszej sytuacji powinna zostać dokonana przez Twojego profesjonalnego doradcę. Wskazane tryby stosuje się w zależności od indywidualnej sytuacji Klienta. Nie bez powodu należy to podkreślić, gdyż zmiana przepisów w określonych sytuacjach wymaga obowiązkowego zastępstwa profesjonalnego pełnomocnika przed sądem.

|Zmiana| Wprowadzone przepisy mają szersze zastosowanie z uwagi na możliwość skorzystania z regulacji nawet, gdy nie mamy pełnej wiedzy na temat okoliczności faktycznych sprawy jak np. rozmiar naruszenia. Na gruncie poprzednio dostępnych regulacji konieczne było nie tylko wskazanie dowodu, ale również konkretnych okoliczności, których dowód dotyczy. Celem tej regulacji jest ustalenie istotnych okoliczności faktycznych a nie jak przewiduje to procedura cywilna w odniesieniu do zabezpieczenia dowodu przeprowadzenie konkretnego dowodu.

|Dlaczego warto rozważyć taki krok| Z punktu widzenia dynamiki działania firm oraz konieczności uzyskania mocnych dowodów celem późniejszego wykazania naruszenia praw przed sądem warto zabezpieczyć swoje interesy w należyty sposób. Na gruncie ewentualnego procesu umacnia to naszą argumentację. Regulacja pozwala również na ustalenie okoliczności faktycznych jak np. rozmiar naruszenia i jego skalę.

|Kiedy można wystąpić oraz przeciwko komu| Przed wszczęciem postępowania oraz w jego toku. Z wnioskiem można wystąpić przeciwko osobie trzeciej, która swoim działaniem nie powoduje naruszenia, ale posiada stosowne dowody naruszenia.

|Na czym polega| Odebranie towarów, materiałów, narzędzi użytych do produkcji lub dystrybucji, dokumentów, jak również sporządzenie szczegółowego opisu tych przedmiotów połączone, w razie konieczności, z pobraniem ich próbek. Zdaje się, że to wyliczenie wskazuje, że możemy skorzystać z tego rozwiązania we wskazany powyżej sposób, jednakże nie jest to zamknięty katalog. Praktyka nowo obowiązującej regulacji z pewnością pokaże, czy możemy korzystać z tej instytucji również w odniesieniu do naruszeń związanych z nieuczciwą konkurencji. Na ten moment nie wyjadę się by istniało ograniczenie.

|Stanowisko drugiej Strony| Druga Strona nie składa pism przed wydaniem rozstrzygnięcia. Nie jest ona informowana o wszczęciu postępowania na tym etapie. Druga strona wypowiada się dopiero na etapie postępowania złożenia zażalenia od postanowienia. Zaś samo postanowienia jest wykonalne z chwilą wydania.

|Ryzyko| Jeżeli nie zdecydujesz się na wniesienie powództwa albo cofniesz pozew, zostanie on zwrócony, odrzucony lub postępowanie zostanie umorzone wtedy druga strona może żądać naprawienia szkody.

Podziel się z innymi:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email